++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Blogg

++ facebook

 


Epifania – kirkens åpenbaringstid

Epifania – gresk for åpenbaring – har gitt navn til kirkeårstiden som følger juletiden, som avsluttes samtidig som åpenbaringstiden innledes. Evangeliet er om de vise menn som leter opp og tilber Jesus. Dette feires på Kristi åpenbaringsdag. Det som åpenbares er at Jesus er konge (gullet), Gud (røkelsen) og den som skal salves som død (myrra), og at hans kongedømme også inkluderer oss av hedensk opprinnelse. Vårt kall er å oppsøke han der han er å finne: i messen; bringe oss selv som gaver, motta han som er vår fred, og tilbe ham i ånd og sannhet:

Lukk øyne opp, gi nøye akt, / se hedningskarer komme
til Herrens store nådepakt / og telles blant de fromme!
Som sønner og som døtre de / skal adgang få til Gud å se –
Å, dype Herrens domme! (Kingo)

I år er det to søndager til i åpenbaringstiden. Lengen på denne bestemmes av når påskedagen kommer, fordi den forutgås av 40 fastehverdager.

Første søndag etter Kristi åpenbaring er alltid evangeliet om Jesu dåp.

Her åpenbares han å være Guds Sønn, bekreftet av en røst fra himmelen og av Ånden i form av en due over hans hode. Dette er også en viktig åpenbaring av Guds treenige vesen.

Åpnenbaringstidens siste søndag i år har evangelium om Jesus som 12-åring i templet. ”Visste dere ikke at jeg måtte være i min Faders hus” åpenbarer igjen at han er Guds egen sønn og at hans dypeste mening er å være i templet – offerstedet, for hans misjon er selv å bli tempel, alter, prest og offer.

Fr. Lauritz Elias

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Februar 2018

Besøk av generalvikar Fr. Ottar Mikael. Søndag 4. Februar besøker han St. Mikael.

Han holder dagens preken.
Etter kirkelunchen vil han tale over temaet: Kor e alle helter hen? - De hellige som følgesvenner - å leve med dem hele året. Det blir litt om helgener, litt om kirkeåret og litt om å markere dette i sitt eget liv.
Fr. Ottar er en stor resurs for vår kirke og vi gleder oss til dette besøket. (Pdf)

Fr. Tore Andreas

Lørdag 24.feb. kl. 14.00 i kirken:
Biskop Roald Nikolai.

Biskopen har som tema
Kristent nærvær i samfunnslivet – sett i et historisk og aktuelt perspektiv.
Foredrag og samtale går over to bolker med kaffepause på midten. Vi håper mange benytter anledningen!

Fr. Tore Andreas

Tidligere aktiviteter

Fra Sarepta til St. Mikael

Kirkehuset vårt feirer 100 år i år. Dette ble markert den 24. september med en bedehuskveld med sang og musikk, andakt, minner og bevertning. Mange var møtt fram og det ble en hyggelig kveld der vi fikk et innblikk i livet på bedehuset før det ble kjøpt av Den nordisk-katolske kirke i 2003. Det innholdsrike navnet Sarepta som bedehuset hadde, minner oss om at stedet skal være som en krukke der en henter føde og gode gaver!

Anne Gunn

 

 

Siste oppdatering: 20-Jan-2018

Messer framover i St, Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2017.

21.1. 2. søndag etter Epifania.
Jes. 12; 2-6. Kol. 3; 12-17.
Luk. 2; 22-40.

28.1. Septuagesima.
Esek. 18; 20-29. 1. Kor. 3; 7-15.
Luk. 17. 7-10.

4.2. Sexagesima.
Jer. 23; 23-29. Hebr. 4; 1-13.
Joh. 6; 60-69.

11.2. Fastelavn Quinquagesima.
Jes. 52; 13-15. 1. Kor. 1; 18-25.
Mark. 10; 32-34.46-52.

14.2. Askeonsdag Kl. 19.00
Joel 2; 12-19. 2. Pet. 1; 2-11.
Matt. 6; 16-21.

18.2. 1. søndag i faste
1. Mos. 4; 3-7. Hebr. 4; 14-16.
Matt. 16; 21-23.

25.2. 2. søndag i faste.
1. Kong. 19; 1-8. Rom. 5; 1-5.
Luk. 7; 36-50.

28.2. fastemesse kl. 19,30.
2. Kor. 6; 1-10. Matt. 15; 21-28.

_________________________________

Julen i kirken

Se kirkens messevideo

_________________________________

 

 

 

 


 

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

 

Kart til kirken / Kilevoldveien 26

St. Mikael Kirke