++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Blogg

 

NÅDE NY PÅ GAMMEL GRUNN
Messefeiringen i Mariakirkens ruiner i Middelalderparken i Oslo søndag 14. august 2016 ble et sterkt vitnesbyrd om at Guds menighet samler seg til takk og bønn gjennom de skiftende tider.

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Det er messe hver søndag kl.11.

Andre arrangementer

LUNSJ-KONSERTER i St. Mikael:

Lørdag 15. oktober kl 14: Domkantor i Tønsberg, Arne Rodvelt Olsen, orgel - Håkon Rodvelt Olsen, sang.

Lørdag 26. november kl 14: Domkantor i Fredrikstad, Dan Rene Dahl, orgel, - Mari Ann Bjørnstad, sang.

Fri adgang - kollekt.


RIKHOLDIG KANTORSAMLING

I helga 10. - 12. juni var det kantorsamling i St. Mikael. Kantor Anne Gunn Pettersen ledet forsamlingen i praktisk og teoretisk arbeid med sangen i messen og i tidebønnene. Fr. Lauritz Pettersen holdt et interessant foredrag om tidesangen fra gammel tid, om praksis i Norge gjennom middelalderen og etter reformasjonen, om pausen på 1800-tallet og den nye iver for tidebønner som viser seg nå. Utflukten i år gikk til Borgarsyssel museum der vi fikk lære mye om kirker i Østfold. Den annonserte lørdagsvesperen ble holdt sammen med deltakere utenfra, og på søndagsmessen bidro sangerne med vakker sang.
AGP

Kart til kirken / Kilevoldveien 26

St. Mikael Kirke

 

Siste oppdatering: 24-Aug-2016

Messer framover i St, Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2016.

7.8. 12.s.e.Pinse Kristi Forklaring.
Jes.62; 11-12. 2.Pet. 1; 16-19.
Matt.17; 1-9.

14.8. 13.s.e.Pinse
Mariakirkens ruiner i Oslo
2.Mos. 23; 10-12. Rom.8; 18-23
Luk.13; 10-17.

21.8. 14.s.e.Pinse
5. Mos. 15; 7-11. Rom 12; 16-21.
Matt.5; 43-48.

28.8. 15.s.e.Pinse
1.Krøn. 29; 10-14. Kol. 3; 16-17.
Joh. 5; 1-14.

4.9. 16.s.e.Pinse
5.Mos.4; 29-31. Gal.5; 25-6; 10.
Luk. 10; 38-42.

11.9. 17.s.e.Pinse
Job 19; 21-27. Fil. 1; 20-26.
Mark. 5; 31-35.

_____________________________

Se kirkens messevideo

_____________________________

Stor Begivenhet i St. Mikael

Det er alltid en stor glede og begivenhet når nye legges til menigheten. 2.søndag etter pinse 29. mai 2016 var en slik dag i St. Mikael kirke. Vår kjære bror Bernd Müller-Bohn ble krismert av biskopen og opptatt som medlem. Vi ønsker ham til lykke og hjertelig velkommen. Må Gud rikelig velsigne ham og hans familie. Bernd er utdannet kantor/organist. Med ham vil vår lille menighet ha 5 utdannede kantorer/organister blant sine medlemmer. Dette gir St. Mikael en enestående bemanning hva det musikalske angår.

Vår bønn er at dette vil være med å fremme vekst og fremgang i vår menighet.

fr. Tore Andreas

 

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

 

 

St. Mikael
St. Mikael orgelgavekonsert

Bernd Müller-Bohn