++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Blogg

 

NÅDE NY PÅ GAMMEL GRUNN
Messefeiringen i Mariakirkens ruiner i Middelalderparken i Oslo søndag 14. august 2016 ble et sterkt vitnesbyrd om at Guds menighet samler seg til takk og bønn gjennom de skiftende tider.

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vellykket samling på Sæther gård i Trøgstad

 

 

 

 

Lørdag 12.november var mange fra St. Mikael menighet samlet til seminar på Sæther gård i Trøgstad. Gården er gitt som gave til den nordiske katolske kirke, og det er opprettet som en stiftelse.
Det store våningshuset er nå ferdig oppusset innvendig .
Det er stort sett folk fra Døperen Johannes menighet i Oslo som har gjort dette arbeidet. Vi i St. Mikael var de første som fikk benytte bygningen , og vi hadde en meget vellykket samling.
Fr. Laurits Pettersen og Anne Gunn Pettersen sto for opplegget.
Temaet for seminaret var. «Tilbedelse i ånd og sannhet.»
Seminaret er utarbeidet av fr.Lauritz, og han har holdt det samme seminaret både i Ålesund og Oslo. På Sæther hadde fr. Lauritz den norskspråklige delen , og Anne Gunn den engelsk språklige delen. (Dette p.g.a.) de mange asylantene som går i vår menighet. En av asylantene tolket også til arabisk for disse som ikke kan hverken engelsk eller norsk. Det var satt av god tid til det sosiale samværet som inkludert god bevertning.
Vi retter stor takk til fr. Lauritz og Anne Gunn, og til de som var med og løste de praktiske oppgavene.

Fr. Tore Andreas

Andre arrangementer

Nine Lessons and Carols

Også i forbindelse med denne julen,
kunne vi glede oss over dette som
som er blitt en tradisjon i St. Mikael kirke. Vakker sang og fine tekster fra Bibelen.

Vi sier Hjertelig takk til alle aktørene:
Ihlebæk kammerkor med dirigent Guttorm Ihlebæk, og vår faste kantor Anne Gunn Pettersen.

 

Kart til kirken / Kilevoldveien 26

St. Mikael Kirke

 

Siste oppdatering: 14-Feb-2017

Messer framover i St, Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2016.

19.2. Sexagesima
Jes.55; 6-11. 2.Kor.11; 19-31
Luk.8; 4-15.

26.2. Fastelavn
Jes.49;7-13. 1.kor.13;1-13.
Luk.18; 31-43.

01.3. Askeonsdag Kl. 19.00
Joel.2; 12-19. 2.Pet.1; 2-11.
Matt.6; 16-21.


05.3. 1.s.i Faste.
1.Mos.3; 1-21. 2 Kor.6; 1-10
Matt.4; 1-11

12.3. 2.s.i Faste.
1.Mos.32; 22-31. 1.Tess. 4; 1-8
Matt.15; 21-28.

15.3. Fastemesse Kl. 19.30

19.3. 3.s.i Faste.
2.Mos.8; 16-24. EF.5; 1-14.
Luk.11; 14-28.

_____________________________

Se kirkens messevideo

_____________________________

Nytt medlem i St. Mikael.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor glede i menigheten da Mari Müller Bohn ble krismert av biskopen søndag 29. januar 2017.

Vi ønsker Mari hjertelig velkommen, og gleder oss over den resurs hun vil være i blant oss. Vi ønsker Guds rike velsignelse over henne , Bernd og familien!

fr. Tore Andreas

 

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

 

 

St. Mikael
St. Mikael orgelgavekonsert

Bernd Müller-Bohn