++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Blogg

 

NÅDE NY PÅ GAMMEL GRUNN
Messefeiringen i Mariakirkens ruiner i Middelalderparken i Oslo søndag 14. august 2016 ble et sterkt vitnesbyrd om at Guds menighet samler seg til takk og bønn gjennom de skiftende tider.

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Det er messe hver søndag kl.11.

Andre arrangementer

* Torsdag 29.september: Mikkelsmess, menighetens årlige festdag (patronsdag) Messe kl. 18.00. Biskopen deltar.
Deretter mat og sosialt samvær.

LUNSJ-KONSERTER i St. Mikael:

* Lørdag 15. oktober kl 14: Domkantor i Tønsberg, Arne Rodvelt Olsen, orgel - Eva Langeland Gjerde, sang. Info (her).

* Lørdag 12.november
kl. 11.00 - 17. 30
Menighetssamling på Sæter Gård, Trøgstad:

Tema:

"Å tilbe i ånd og sannhet"
v/ fung. sogneprest Lauritz Elias Pettersen.
Hvorfor har vi liturgi? Messeklær, liturgiske farver, faste bønner,
gamle former - hvor har vi det fra og hvorfor?
Vi søker etter liturgiens vesen, og da kommer vi ikke utenom hva som er kirkens vesen. Da er spørsmålet nærmere presisert:
Hva kjennetegner den kristne kirkes liturgi?
Hva er dens essens – vesen – sjel?
Eller: HVEM gjør HVA HVORFOR?

Det blir samtale, mat og sosialt fellesskap.

Alle er velkommen!
Påmelding snarest til diakon Erik Parmer
e.parmer@online.no

* Lørdag 26. november kl 14: Domkantor i Fredrikstad, Dan Rene Dahl, orgel, - Mari Ann Bjørnstad, sang.

Fri adgang - kollekt.

Kart til kirken / Kilevoldveien 26

St. Mikael Kirke

 

Siste oppdatering: 10-Oct-2016

Messer framover i St, Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2016.

25.9. 19.s.e.Pinse
2.Krøn. 1; 7-12. 1.Joh. 2; 15-17.
Mark 10; 17-27.

29.9. Mikkelsmess. Kl.18
Biskopen deltar.
2.Mos.23; 20-22. Apg. 12; 7-12
Matt. 18; 1-10.

2.10. 20.s.e.Pinse
1.Mos. 15; 1-6. 1.Joh. 5; 4b-13.
Joh. 9; 24-41.

9.10. 21.s.e.Pinse
Jes. 5; 1-7. Hebr. 10;19-31.
Matt. 21;33-46.

16.10. 22.s.e.Pinse
Jer. 29;4-7. 1.Tim. 2;1-7
Matt. 17;24-27.

23.10. 23.s.e.Pinse
Deltar på Gran.

30.10. 24.s.e.Pinse
Mika 3;9-4;4. 1.Pet.4;12-19.
Matt.23;37-24;2.

1.11. Alle helgens dag. Kl. 19.00
Jes. 60;18-22. Hebr.12;1-3.
Matt. 5;13-16.

6.11. 25.s.e.Pinse
Prosten deltar
Jes.51; 4-8. 2.Tim. 3;1-5.
Matt. 24;3-14.

13.11.26.s.e.Pinse
Mal.4;1-3. 2.Tess. 2;1-12.
Matt. 24;15-28.

20.11. Kristi kongefest
Dan. 7;9-14. Kol. 1;12-20
Joh.18;33-37.

_____________________________

Se kirkens messevideo

_____________________________

Stor Begivenhet i St. Mikael

Det er alltid en stor glede og begivenhet når nye legges til menigheten. 2.søndag etter pinse 29. mai 2016 var en slik dag i St. Mikael kirke. Vår kjære bror Bernd Müller-Bohn ble krismert av biskopen og opptatt som medlem. Vi ønsker ham til lykke og hjertelig velkommen. Må Gud rikelig velsigne ham og hans familie. Bernd er utdannet kantor/organist. Med ham vil vår lille menighet ha 5 utdannede kantorer/organister blant sine medlemmer. Dette gir St. Mikael en enestående bemanning hva det musikalske angår.

Vår bønn er at dette vil være med å fremme vekst og fremgang i vår menighet.

fr. Tore Andreas

RIKHOLDIG KANTORSAMLING

I helga 10. - 12. juni var det kantorsamling i St. Mikael. Kantor Anne Gunn Pettersen ledet forsamlingen i praktisk og teoretisk arbeid med sangen i messen og i tidebønnene. Fr. Lauritz Pettersen holdt et interessant foredrag om tidesangen fra gammel tid, om praksis i Norge gjennom middelalderen og etter reformasjonen, om pausen på 1800-tallet og den nye iver for tidebønner som viser seg nå. Utflukten i år gikk til Borgarsyssel museum der vi fikk lære mye om kirker i Østfold. Den annonserte lørdagsvesperen ble holdt sammen med deltakere utenfra, og på søndagsmessen bidro sangerne med vakker sang.
AGP

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

 

 

St. Mikael
St. Mikael orgelgavekonsert

Bernd Müller-Bohn