++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Blogg

 

NÅDE NY PÅ GAMMEL GRUNN
Messefeiringen i Mariakirkens ruiner i Middelalderparken i Oslo søndag 14. august 2016 ble et sterkt vitnesbyrd om at Guds menighet samler seg til takk og bønn gjennom de skiftende tider.

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Andre arrangementer

 

Tidligere aktiviteter

Lørdag 4. mars ble det holdt en vakker middagskonsert for de vel 30 frammøtte i St. Mikael kirke på Årum. Kirkens vesle orgel kom fint til sin rett i Bachs siste store verk, Preludium og fuge i C-dur fra 1744. Det klang også nydelig sammen med tverrfløyte i Kvernos koralbearbeidelser av Av dypest nød og Eg veit i himmerik ei borg. Programmet var variert med bl. a. Suite for fløyte og gitar av Carl-Andreas Næss, et forholdsvis nyskrevet verk med moderne trekk og en melodiøs sistesats. Der hørte vi Næss sin egen salme Vi lever midt i tidens mylder til tekst av Eivind Skeie, som også kraftfullt ble sunget av hele forsamlingen til slutt, med betagende akkompagnement av orgel og fløyte. På gitar fikk vi også høre velspilte, skjønne stykker av Bach.

Musikerne Carl Andreas Næss, orgel; Lynetta Taylor Hansen, fløyte og Ole Martin Huser-Olsen, gitar gjorde en glimrende jobb!.

Skrevet av: Anne Gunn Pettersen

 

Kart til kirken / Kilevoldveien 26

St. Mikael Kirke

 

Siste oppdatering: 03-Apr-2017

Messer framover i St, Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2017.

09.4. Palmesøndag.
Matt.21; 1-9.
Sak. 9; 9-12. Fil.2; 5-11.
Joh. 12; 9-18.

13.4.Skjærtorsdag kl. 20.00
2.Mos. 12; 21-28. 1. Kor. 11; 23-32.
Joh. 13; 1-17.

14.4. Langfredag kl. 15.00
Jes. 52; 13-53;12. 2. Kor. 5; 14-21.
Markuspasjonen.

15.4. Påskenattmesse. kl. 22.00
Jes. 25; 6-9. Kol. 9; 1-4.
Mark. 16;1-8.

16.4. Påskedag. kl.. 12.00
Job. 19; 23-27. 1. Kor. 5; 6-8.
Joh.20; 1-9.

23.4. 2. søndag i påsketiden.
Jes. 43; 1-3. 1. Joh. 5; 4-12.
Joh. 20; 19-31.

30.4. 3. søndag i påsketiden.
Pet. 2; 21-25.
Joh. 10; 1-10.

7.5. 4. søndag i påsketiden
Pet. 2. 2; 11-20.
Joh. 16; 16-22.

14.5. 5. søndag i påsketiden
Joh. 4; 10-16.
Joh. 16; 5-15.

21.5. 6. søndag i påsketiden.
joh.5; 13-15.
Joh. 16; 23-28.

25.5. Kristi himmelfartsdag.
Apg. 1; 1-11.
Mark. 16; 14-20.

28.5. 7. søndag i påsketiden.
Pet. 4; 7-14.
Joh. 15; 18-16;4.

04.6. Pinsedag.
Mos. 11; 1-9. Apg. 2; 1-21.
Joh. 14; 23-31.

11.6. Trinitatis.
Jes. 6; 1-8. Rom. 11; 33-36.
Joh. 3; 1-15

_____________________________

Se kirkens messevideo

_____________________________

Nytt medlem i St. Mikael.

Stor glede i menigheten da Mari Müller Bohn ble krismert av biskopen søndag 29. januar 2017.

Vi ønsker Mari hjertelig velkommen, og gleder oss over den resurs hun vil være i blant oss. Vi ønsker Guds rike velsignelse over henne , Bernd og familien!

fr. Tore Andreas

 

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

 

 

St. Mikael
St. Mikael orgelgavekonsert

Bernd Müller-Bohn