++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Blogg

 

NÅDE NY PÅ GAMMEL GRUNN
Messefeiringen i Mariakirkens ruiner i Middelalderparken i Oslo søndag 14. august 2016 ble et sterkt vitnesbyrd om at Guds menighet samler seg til takk og bønn gjennom de skiftende tider.

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vellykket samling på Sæther gård i Trøgstad

 

 

 

 

Lørdag 12.november var mange fra St. Mikael menighet samlet til seminar på Sæther gård i Trøgstad. Gården er gitt som gave til den nordiske katolske kirke, og det er opprettet som en stiftelse.
Det store våningshuset er nå ferdig oppusset innvendig .
Det er stort sett folk fra Døperen Johannes menighet i Oslo som har gjort dette arbeidet. Vi i St. Mikael var de første som fikk benytte bygningen , og vi hadde en meget vellykket samling.
Fr. Laurits Pettersen og Anne Gunn Pettersen sto for opplegget.
Temaet for seminaret var. «Tilbedelse i ånd og sannhet.»
Seminaret er utarbeidet av fr.Lauritz, og han har holdt det samme seminaret både i Ålesund og Oslo. På Sæther hadde fr. Lauritz den norskspråklige delen , og Anne Gunn den engelsk språklige delen. (Dette p.g.a.) de mange asylantene som går i vår menighet. En av asylantene tolket også til arabisk for disse som ikke kan hverken engelsk eller norsk. Det var satt av god tid til det sosiale samværet som inkludert god bevertning.
Vi retter stor takk til fr. Lauritz og Anne Gunn, og til de som var med og løste de praktiske oppgavene.

Fr. Tore Andreas

Andre arrangementer

Nine Lessons and Carols

Også i forbindelse med denne julen,
kunne vi glede oss over dette som
som er blitt en tradisjon i St. Mikael kirke. Vakker sang og fine tekster fra Bibelen.

Vi sier Hjertelig takk til alle aktørene:
Ihlebæk kammerkor med dirigent Guttorm Ihlebæk, og vår faste kantor Anne Gunn Pettersen.

 

Kart til kirken / Kilevoldveien 26

St. Mikael Kirke

 

Siste oppdatering: 07-Jan-2017

Messer framover i St, Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2016.

08.1 Epifania
Jes. 60; 1-6. Ef. 3; 1-12.
Matt. 2;1-12.

15.1 1. s. e.Epifania
Jes. 42; 1-9. Kol. 2; 9-15
Matt. 3; 13-17.

22.1. 2. s. e. Epifania
1.Kg. 8; 6-13. Rom. 12; 1-5.
Luk. 2; 40-52.

29.1. 3. s. e. Epifania.
2.Mos.33; 12-23. Rom.12; 6-15.
Joh. 2; 1-11.

05.2. 4.s.e. Epifania.
1.Kong. 8; 41-43. Rom.12; 16-21.
Matt. 8; 1-13.

12.2 Septuagesima.
2.Mos.17; 1-17. 1.Kor.9; 24-10;5.
Matt.20; 1-16.

19.2. Sexagesima
Jes.55; 6-11. 2.Kor.11; 19-31
Luk.8; 4-15.

26.2. Fastelavn
Jes.49;7-13. 1.kor.13;1-13.
Luk.18; 31-43.

01.3. Askeonsdag Kl. 19.00
Joel.2; 12-19. 2.Pet.1; 2-11.
Matt.6; 16-21.


05.3. 1.s.i Faste.
1.Mos.3; 1-21. 2 Kor.6; 1-10
Matt.4; 1-11

12.3. 2.s.i Faste.
1.Mos.32; 22-31. 1.Tess. 4; 1-8
Matt.15; 21-28.

15.3. Fastemesse Kl. 19.30

19.3. 3.s.i Faste.
2.Mos.8; 16-24. EF.5; 1-14.
Luk.11; 14-28.

_____________________________

Se kirkens messevideo

_____________________________

Stor Begivenhet i St. Mikael

Det er alltid en stor glede og begivenhet når nye legges til menigheten. 2.søndag etter pinse 29. mai 2016 var en slik dag i St. Mikael kirke. Vår kjære bror Bernd Müller-Bohn ble krismert av biskopen og opptatt som medlem. Vi ønsker ham til lykke og hjertelig velkommen. Må Gud rikelig velsigne ham og hans familie. Bernd er utdannet kantor/organist. Med ham vil vår lille menighet ha 5 utdannede kantorer/organister blant sine medlemmer. Dette gir St. Mikael en enestående bemanning hva det musikalske angår.

Vår bønn er at dette vil være med å fremme vekst og fremgang i vår menighet.

fr. Tore Andreas

RIKHOLDIG KANTORSAMLING

I helga 10. - 12. juni var det kantorsamling i St. Mikael. Kantor Anne Gunn Pettersen ledet forsamlingen i praktisk og teoretisk arbeid med sangen i messen og i tidebønnene. Fr. Lauritz Pettersen holdt et interessant foredrag om tidesangen fra gammel tid, om praksis i Norge gjennom middelalderen og etter reformasjonen, om pausen på 1800-tallet og den nye iver for tidebønner som viser seg nå. Utflukten i år gikk til Borgarsyssel museum der vi fikk lære mye om kirker i Østfold. Den annonserte lørdagsvesperen ble holdt sammen med deltakere utenfra, og på søndagsmessen bidro sangerne med vakker sang.
AGP

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

 

 

St. Mikael
St. Mikael orgelgavekonsert

Bernd Müller-Bohn