++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Blogg

++ facebook

 

Prost Asle Ambrosius besøkte St. Mikael lørdag 29. og søndag 30. april. Lørdag hadde han samtale med menighetens tjenere, og søndag feiret han messen. Bildet er fra kirkekaffen

Klersimøte for Viken prosti


1. Mai var det klersimøte for Viken prosti på Sæter gård i Trøgstad. Fra St. Mikael deltok prestene og diakonen. Prosten ledet møtet, og på bildet ser vi Asle Ambrosius i samtale med fader Tore Andreas og diakon Erik Mattias.

fr. Lauritz

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Tidligere aktiviteter

MESSE I MIDDELALDERKIRKEN PÅ HVALER

20.august feiret vi messe i den nesten 1000 år gamle kirken på Hvaler. Dette har nå blitt en tradisjon for menighetene i Johannes Døperen og St. Mikael. I år var det vår tur , og vi er svært takknemlige for at vi fikk benytte denne unike Hvaler kirke. Foruten medlemmer fra de 2 menighetene var det også noen andre tilstede. Det ble en fin opplevelse for oss alle, og i sær må nevnes fr. Lauritz`s gode preken.
Etter messen fikk vi en interessant orientering om kirken ved kirkevergen i Hvaler Ingrid Dean.
Turen til Hvaler ble avsluttet med piknik ved Tormod Dykkens hytte på Asmaløy. Vi retter stor takk til Tormod for at fikk være på dette deilige stedet. Heldige med været var vi også. Dagen startet med gråvær og småregn, men det gikk snar over til skinnende sol.

Fr. Tore Andreas

 

Dugnad 10. juni

 

I tråd med tradisjonen ble det lørdag 10. juni avholdt dugnad i St. Mikael.

Flere av menighetens medlemmer møtte opp og deltok i denne årlige hendelse

Tilbygget til sakristiet/uthuset ble malt. I kirken var det rengjøring og pussing av vinduer. I sakristiet ble det rydde og vasket. Gjerdet som var besluttet revet ble fjernet. Restene av gjerdet ble sammen med div. annen søppel kjørt til Øra. Hekken mot skolen ble klippet, og plenkanter klippet. Det gamle skjulet ble tømt for kirkens ved og andre saker, slik at Kim pedellen alene kan benytte dette. Ut over dagen ble det finvær, og vi koset oss med lapskausen som var til overs fra Kristi-himmelfartsdag. Dugnad er i tillegg til arbeidet en fin sosial samling.

Sognepresten vil uttrykke stor takknemlighet til alle for innsatsen.

I sær rettes stor takk til våre kjære assyrere.

Fr. Tore Andreas

Kristi himmelfartsdag, den 25 mai. 2017

Kristi himmelfartsdag opprant med vakkert vær. Folk strømmet til fra Oslo og Østfold, og 70 mennesker deltok i messen. I tillegg til menighetens tjenere deltok også prester fra Oslo. Biskop Roald Nikolai prekte. Han minnet på om at han som er Herre og sitter ved Faderens høyre også skal komme igjen for å dømme levende og døde, og at vi derfor bør innrette våre liv deretter.
Nytt av året var at Sarpsborg Kammerkor og Carl Andreas Næss deltok. Menigheten er svært takknemlig for deres bidrag, noe som bidro til å gjøre messen til en stor opplevelse.

Etter bespisning under telt var det konsert ved kammerkoret. Det ble framført norsk og internasjonal kirkemusikk.
En stor dag med rike åndelige og musikalske erfaringer ble avsluttet med kaffe og prat.

Stor takk fra St. Mikal til alle som gjorde dagen rik og god, og takk til alle fra St. Mikael som bidro til gjennomføringen av det praktiske.
Særlig takk til subdiakon Anders.
(Se bilde...)

Lauritz Pettersen
Løkkebergveien 25
1792 Tistedal

 

Siste oppdatering: 17-Dec-2017

Messer framover i St, Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2017.

20.12. Kveldsmesse Kl. 19.30
Jes. 35; 3-10. 1. Kor. 4; 1-5.
Matt. 11; 2-11.

24.12. 4. søndag i Advent Julaften
Mika 5; 1-4. Hebr. 10; 5-10.
Luk. 1; 26-38.

25.12. Juledag Kl. 12.00
Jes. 11; 1-9. Hebr. 1; 1-12.
Joh. 1; 1-14.

31.12. 1. søndag i juletiden Nyttårsaften
Hagg. 2; 6-9. Hebr. 3; 1-6.
Matt. 2; 13-15.19-23.

7.1. Epifania
Jes. 49; 5-7. 2.Kor. 4; 3-6.
Matt. 2; 1-12.

14.1. 1. søndag etter Epifania
Jes. 43; 1-4. 1. Joh. 3; 1-10.
Joh. 1; 29-34.

21.1. 2. søndag etter Epifania.
Jes. 12; 2-6. Kol. 3; 12-17.
Luk. 2; 22-40.

28.1. Septuagesima.
Esek. 18; 20-29. 1. Kor. 3; 7-15.
Luk. 17. 7-10.

4.2. Sexagesima.
Jer. 23; 23-29. Hebr. 4; 1-13.
Joh. 6; 60-69.

11.2. Fastelavn Quinquagesima.
Jes. 52; 13-15. 1. Kor. 1; 18-25.
Mark. 10; 32-34.46-52.

14.2. Askeonsdag Kl. 19.00
Joel 2; 12-19. 2. Pet. 1; 2-11.
Matt. 6; 16-21.

_________________________

Søndag 19. november deltok prost Asle Ambrosius Dingstad på messen i St. Mikael.

Det er tradisjon at prosten deltar på messe minst en gang i halvåret.
Han deltar også på kirkekaffen.
Teksten denne søndagen er Jesu klage over Jerusalem: Hvor ofte ville jeg ikke samle dere, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger. Og dere ville ikke!
Den samme klage lyder idag, men Herren kan gledes ved ditt svar: Se, vi kommer! Vi forsamler oss gjerne!


Se kirkens messevideo

_____________________________

 

Fra Sarepta til St. Mikael

Kirkehuset vårt feirer 100 år i år. Dette ble markert den 24. september med en bedehuskveld med sang og musikk, andakt, minner og bevertning. Mange var møtt fram og det ble en hyggelig kveld der vi fikk et innblikk i livet på bedehuset før det ble kjøpt av Den nordisk-katolske kirke i 2003. Det innholdsrike navnet Sarepta som bedehuset hadde, minner oss om at stedet skal være som en krukke der en henter føde og gode gaver!

Anne Gunn

 

Musikk fra spire til full blomst


Lørdag 20. mai fikk de frammøtte i St.Mikael oppleve en fremragende framføring med orgel og sang. Det var Guttorm Guleng og Hanna Ihlebæk som var utøvere. Musikken var av J.S.Bach og G.O.Ihlebæk, vakre toner med oppbyggende tekster. Særlig betagende var “Jesus, Jesus, du er min - deg vil jeg meg helt forære for i døden din å være.” Guleng innledet verbalt med å trekke en forbindelse mellom våren - noe som spirer og skal bli modent - og Bachs produksjon fra hans ungdom til hans modne alder. Musikken utvikler seg som naturen, og det skjønne finnes så vel i spiren som i den fulle blomst. Guttorm Ihlebeks nyskrevne arrangementer til bl.a. folketonen “Lær meg å kjenne dine veier” holdt seg godt i følge med den store mester. Både orgelstykkene og sangen ble svært godt musisert med god innlevelse og teknisk sikkerhet.

Hjertelig takk til dere som øver inn og gir oss slik vakker musikk!

Skrevet av: Anne Gunn Pettersen


 

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

 

 

St. Mikael